• Horvaćanska cesta 25, 10000 Zagreb
 • 098 472 786
 • markolonarh@gmail.com

TEHNIČKO I STRUČNO SAVJETOVANJE INVESTITORA


TEHNIČKO I STRUČNO SAVJETOVANJE INVESTITORA

Tehničko i stručno savjetovanje te upravljanje građevinskim projektima

 • koordinacija svih sudionika na realizaciji projekta (projektant, izvođač, nadzor, revident)
 • organizacija studija utjecaja na okoliš
 • organizacija geotehničkoga ispitivanja terena
 • organizacija geodetskih radova
 • kontrola projektne dokumentacije u smislu tehničke ispravnosti, racionalnosti rješenja i ispunjavanja zahtjeva investitora
 • koordinacija tima projektanata koji sudjeluju na izradi projektne dokumentacije
 • priprema i provođenje natječaja (tendera) za izvođače radova, analiza prispjelih ponuda te prijedlog izvođača s kojim bi se ugovor trebao sklopiti
 • izrada prijedloga ugovora
 • prijave gradilišta nadležnim tijelima prije početka gradnje
 • organizacija provedbe energetskoga certificiranja objekta
 • priprema tehničkoga pregleda građevine
 • ishođenje uporabne dozvole