• Franje Gažija 5e, 10340 Vrbovec
  • 091 / 5414 - 764
  • damir.lone@gmail.com

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
  • organizacija i izrada kompletne projektne dokumentacije potrebne za realizaciju projekta
  • izrada troškovnika